Leden

De Road van Öllef

Peter Reynders

Voorzitter, Dagelijks bestuur, Lummelke, Organisatie Zittingen

Leo Peeters

Secretaris, Dagelijks bestuur, Prinsencommissie, Technische commissie, Organisatie zittingen

Jean-Pierre Bollue

Technische commissie, Tentencommissie

Jan Vanhamme

Cerenomiemeester, Prinsencommissie, Dagelijks bestuur

Jos Stinkens

Technische Commissie, Dagelijks bestuur, Feestcommissie, Tentencommissie

Hubert Smeets

Muzikale Duizendpoot

Frans Stinkens

Prinsencommissie, Technische Commissie

Dimi Vossen

Verantwoordelijke Carnavalstoet

Vliegen Roel

Technische Commissie, Tentencommissie

Op 't Roodt Ronny

Technische Commissie, Tentencommissie

Ben Cornelissen

Webmaster, Tentencommisie, technische commissie.

Orde vanne Kwaartjeslummels

Louis Martens

Ondervoorzitter, Voorzitter feestcomité, Tentencommissie

Berben Pierre

Tentencommissie

Philip Janssen

Tentencommisie, technische commissie

Staf Vandergucht

Tentencommissie, Feestcommissie

Nico Govers

Tentencommisie, Technische commissie